برگزاری دوره های ICDLموسسه تحقیقاتی رایمند پژوه ØŒ اولین نماینده بنیاد بین المللی ICDL Ø¯Ø± شهرستان Ù…ÛŒ باشد Ùˆ اقدام به برگزاری دوره های مختلف ICDL Ùˆ برگزاری آزمون های مربوط نموده است.

ازجمله های دوره های مذکور ØŒ دوره های مقدماتی است Ú©Ù‡ شامل : Equal Skill , E-kids , E-citizen  Ù…ÛŒ باشد هم چنین دوره های تکمیلی ICDL   Ø¨Ø§ عناوین  ICDL CAD : Web Editing , Image Editing , ITsecurity , project planning , Computer Essentials , online collaboration  , online Essentials   Ø¯ÙˆØ±Ù‡ پیشرفته (Advanced)  Ùˆ دوره تخصصی EUCIP  Ùˆ CTP  Ø¯Ø± این نمایندگی برگزار Ù…ÛŒ شود در راستای مقنتم شمردن فرصت داوطلبان آزمون های ICDL  Ù‡Ø± هفته در نمایندگی رایمند پژوه برگزار Ù…ÛŒ گردد.

شما Ù…ÛŒ توانید با بهره مندی از امکانات این موسسه توانایی های بالقوه خود را بالفعل نمائید.  
 
کلیه حقوق این سایت متعلق است به  موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه  و  استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد. .
طراحی و برنامه نویسی توسط رایمند پژوه